Tag Archives: เบอร์สวย

เบอร์สวย

เบอร์สวย ที่เหมาะสำหรับคนที่เกิดวันอังคาร

เบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันสามารถบอกอะไรเกี่ยวกับผู้ใช้ได้หลายอย่าง ทั้งลักษณะนิสัย ชีวิต การงาน ความรัก หรือแม้แต่เรื่องสุขภาพ ถ้าได้เบอร์ดีเบอร์สวยชีวิตก็จะมีแต่สิ่งที่ดี ๆ เข้ามา ส่วนใครที่ใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ดีก็อาจจะส่งผลกระทบในเรื่องต่าง ๆ ตามมาได้เช่นเดียวกัน ซึ่งหลังจากที่เราได้ทำนายเบอร์สวยและตัวเลขที่เหมาะสำหรับคนที่เกิดในแต่ละวันมาบ้างแล้ว คราวนี้มาถึงคิวของคนที่เกิดในวันอังคารบ้าง คนที่เกิดในวันอังคารส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ขยันขันแข็ง มีความมานะ หนักเอาเบาสู้ ไม่เกี่ยงงาน มีเพื่อนฝูงเยอะ ข้อเสียคือจะเป็นคนที่ชอบใจร้อน และด้วยความที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น คนเหล่านั้นอาจจะนำพาความเดือดร้อนมาให้กับคุณก็ได้ ตัวเลขที่เหมาะสมสำหรับคนที่เกิดวันอังคารได้แก่ 3, 5, 6, 8 เลขต้องห้ามคือ 0, 1, 7