29

SLEEP BOX HOTEL โรงแรมตู้คอนเทรนเนอร์ดีไซน์เก๋

SLEEP BOX HOTEL โรงแรมตู้คอนเทรนเนอร์ ดีไซน์เก๋ ที่แม้จะเรียบง่าย แต่ก็ให้ความรู้สึกถึงความเท่ในแทบจะทุกจุดในแต่ละมุมของโรงแรม ซึ่งเชื่อว่าถ้าใครได้มาพักครั้งแรก มาเที่ยวคราวหน้าก็คงแวะมาพักที่นี่อีกครั้งแน่นอน

ที่ตั้ง : 133/20/2 ถ.รัตนโกสินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *